Πηγές Κωστηλάτας 1 L

Πηγές Κωστηλάτας 1 L

 

Περιγραφή
Ολική σκληρότητα: 94,6 mg/l (ως CaCO3) Αγωγιμότητα: 175 μS/cm (20oC) pH: 8.0 Στερεό υπόλειμμα: 157 mg/l (180οC)
Ca++ : 34,6 (mg/l) Mg++ : 1,98 (mg/l) Na+ : 1,53 (mg/l) K+ : 0,18 (mg/l) Cl : 1,23 (mg/l) SO4 : 2,75 (mg/l) NO3 : 0,72 (mg/l) NO2 : <0,006 (mg/l)

Χαρακτηριστικά Συσκευασίας

Ύψος Διάμετρος Βάρος
Φιάλη 1,0 L 26,7 cm 8,7 cm 1,029 gr

Πληροφορίες Logistics

Περιγραφή Μήκος Πλάτος Ύψος Βάρος Περιεχόμενο
Συσκευασία 12 Pack (12 x 1L) 35,0 cm 26,0 cm 26,7 cm 12,3 kg 12 φιάλες
Παλέτα*-Συσκευασία 12 Pack x 1L 120,0 cm 80,0 cm 170,2 cm 675,0 kg 54 συσκευασίες (648 φιάλες)

*τύπος παλέτας :ευρωπαλέτα (EURO Pallet)