Πηγές Κωστηλάτας 1½ L

Πηγές Κωστηλάτας 1½ L

 

Περιγραφή
Ολική σκληρότητα: 94,6 mg/l (ως CaCO3) Αγωγιμότητα: 175 μS/cm (20oC) pH: 8.0 Στερεό υπόλειμμα: 157 mg/l (180οC)
Ca++ : 34,6 (mg/l) Mg++ : 1,98 (mg/l) Na+ : 1,53 (mg/l) K+ : 0,18 (mg/l) Cl : 1,23 (mg/l) SO4 : 2,75 (mg/l) NO3 : 0,72 (mg/l)

Χαρακτηριστικά Συσκευασίας

Ύψος Διάμετρος Βάρος
Φιάλη 1,5 L 32,0 cm 9,1 cm 1,529 gr

Πληροφορίες Logistics

Περιγραφή Μήκος Πλάτος Ύψος Βάρος Περιεχόμενο
Συσκευασία 6 Pack (24 x 1,5L) 27,0 cm 17,3 cm 32,0 cm 9,3 kg 6 φιάλες
Παλέτα*-Συσκευασία 6 Pack x 1,5L 120,0 cm 80,0 cm 147,0 cm 806,0 kg 84 συσκευασίες (504 φιάλες)
*τύπος παλέτας :ευρωπαλέτα (EURO Pallet)