Πηγές Κωστηλάτας ½ L

Πηγές Κωστηλάτας ½ L

 

Περιγραφή
Ολική σκληρότητα: 94,6 mg/l (ως CaCO3) Αγωγιμότητα: 175 μS/cm (20oC) pH: 8.0 Στερεό υπόλειμμα: 157 mg/l (180οC)
Ca++ : 34,6 (mg/l) Mg++ : 1,98 (mg/l) Na+ : 1,53 (mg/l) K+ : 0,18 (mg/l) Cl : 1,23 (mg/l) SO4 : 2,75 (mg/l) NO3 : 0,72 (mg/l) NO2 : <0,006 (mg/l)

Χαρακτηριστικά Συσκευασίας

Ύψος Διάμετρος Βάρος
Φιάλη 0,5 L 22,0 cm 6,6 cm 520 gr

Πληροφορίες Logistics

Περιγραφή Μήκος Πλάτος Ύψος Βάρος Περιεχόμενο
Συσκευασία 24 Pack (24 x 0,5L) 38,2 cm 25,0 cm 22,0 cm 12,6 kg 24 φιάλες
Συσκευασία 12 Pack (12 x 0,5L) 25,7 cm 19,1 cm 22,0 cm 6,3 kg 12 φιάλες
Παλέτα*-Συσκευασία 24 Pack (24 x 0,5L) 120,0 cm 80,0 cm 172,5 cm 814,0 kg 63 συσκευασίες (1512 φιάλες)
Παλέτα*-Συσκευασία 12 Pack (12 x 0,5L) 120,0 cm 80,0 cm 172,5 cm 816,5 kg 126 συσκευασίες (1512 φιάλες)