Η βιομηχανία εμφιαλώσεως του φυσικού μεταλλικού νερού ‘Πηγές Κωστηλάτας στην Ήπειρο’ είναι εγκατεστημένη στα Αθαμανικά Όρη ή αλλιώς γνωστά ως Τζουμέρκα, που ουσιαστικά καταλαμβάνουν ένα σημαντικό τμήμα της κεντρικής οροσειράς της Πίνδου. Συγκεκριμένα, η εμφιάλωση του φυσικού μεταλλικού νερού γίνεται στα 1450m, κοντά στο γραφικό χωριό Θεοδώριανα Άρτας. Η διοικητική του έδρα και ένα από τα κυριότερα σημεία πώλησής του βρίσκονται στην πόλη της Άρτας.